... lai ar kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri ...

Sveicināti!

"Latvijas dzimtas" ir atvērtais vēstures portāls, kurā ikviens reģistrējies lietotājs var papildināt vēstures krājumus, pievienot avotus, dalīties ar interesantiem periodikas rakstiem, papildināt galerijas ar senām fotogrāfijām, pastkartēm, dalīties ar atmiņstāstiem, laikmeta liecībām vai kopā ar mums pētīt Latvijas muižas, skolas un baznīcas- iesūtot materiālus portālam!

Mēs esam sākuši ar Rūjienu, Rūjienas Lielo muižu un pārējām Rūjienas novada muižām!

Vai zināji, ka 1826. gada vasarā Rūjienas Lielā muižā 765 personām tika piešķirti uzvārdi ... atrodi, varbūt to vidū bija arī Tavi senči

web
counter